Články

z Czech Bow Tie Clubcharitativní akce 2017

  • Datum: 25. 03. 2018
  • Autor: Luděk Menčík

CHARITATIVNÍ AKCE 2017

V průběhu roku 2017 pokračoval spolek CZECH BOW TIE CLUB, z.s. v činnosti jejímž cílem je propojit zajímavé osobnosti z řad veřejného života, kultury a politiky, organizovat pravidelná setkání členů, výměny zkušeností a v neposlední řadě také šíření osvěty nošení motýlků. V této souvislosti členové poprvé v historii klubu připravili a zorganizovali společensko-charitativní akci za účelem shromáždění finančních prostředků na podporu pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Akce byla připravena v rámci snahy o zkvalitnění života pacientů s vážně nemocným srdcem a všechny vybrané finanční prostředky byly poukázány IKEMu a následně použity k zakoupení baterií pro pohon umělého srdce. Umělé srdce zajišťuje pacientům významné zvýšení jejich nezávislosti a samostatnosti v rámci čekání na vhodného dárce, přitom je jeho dostupnost díky jeho finanční náročnosti velmi omezená.

Ekonomickým cílem akce bylo na jedné straně pokrytí veškerých nákladů spojených s organizací akce, a to získáním finančních prostředků od sponzorů (bylo uzavřeno 5 smluv o reklamní spolupráci) a na druhé straně poskytnutí 100 % vybraných příspěvků od dárců – účastníků akce formou darovací smlouvy IKEMu.

Charitativní akce se velmi vydařila. Náklady akce byly úplně pokryty příjmy ze smluv o reklamní spolupráci. Od účastníků akce byly shromážděny finanční dary v celkové výši 260 tisíc korun.  Následně, v prosinci 2017, byla celá částka převedena na účet IKEM.

Luděk Menčík