Články

z Czech Bow Tie Clubčlenská schůze klubu

  • Datum: 30. 11. 2014
  • Autor: Luděk Menčík

Členská schůze klubu se uskutečnila 13.listopadu 2014.
Byl zvolen nový výbor spolku ve složení

Luděk Menčík (předseda), Ivo Šcuka  a Zdeněk Tuček.

Zápis z členské schůze byl rozeslán všem členům a jeho kopie je k dispozici členům klubu v neveřejné části webových stránek.

Luděk Menčík